Haagse plannen voor de Vlietzone

Het groen beschermt en verbetert de woonkwaliteit van de bewoners langs de beide oevers van de Vloet en de daar achterliggende omgeving. Houdt Vlietrand Groen is daarom samen met andere belangenorganisaties actief in de richting van de Provincie Zuid Holland en de gemeende Den Haag.

Nieuwe Omgevingswet

In 2021 gaan 26 bestaande wetten over ruimtelijke ordening naar 1 nieuwe Omgevingswet. Dit betekent vereenvoudigde regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het zal eenvoudiger zijn voor de initiatiefnemer van nieuwe ontwikkelingen. Houdt Vlietrand Groen is aan het bestuderen hoe de belangen van inwoners in de nieuwe wet gewaarborgd zullen worden.

Algemene Ledenvergadering 2018

Onze leden zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering op 4 juni 2018 in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11, 2275 CZ Voorburg

De vergadering begint om 19:30 uur met de behandeling van de formele agendapunten.
Het jaarverslag kunt u hier lezen.

Vlaams-Nederlandse filosoof Paul Wouters over de Vlietzone

4 juni 2018 20.30 uur in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11, 2275 CZ Voorburg

Heli-haven: opnieuw luchthavenregeling

De Luchthavenregeling die in 2014 is vastgesteld maar niet in werking is getreden, verloopt in april 2018. De Provincie heeft noodgedwongen, een nieuwe procedure moeten starten. Daarmee wordt de regeling verlengd tot 2020.
Dit alles omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport nog steeds geen Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim heeft gegeven.

Inhoud syndiceren