Vlietzone: Landschapspark Zuidvleugel of bedrijventerrein?

Woensdag, 18 januari 2023 hebben wij als vereniging Houdt Vlietrand Groen ingesproken bij de integrale commissie van de Provincie Zuid-Holland over het rapport Toekomstbeeld Vlietzone. Dit rapport is het resultaat van een motie en amendement die o.a. door initiatief van onze vereniging in 2019 zijn aangenomen door Provinciale Staten van Zuid-Holland. Doel is te komen tot een Landschapspark Zuidvleugel om de stadsranden van de Vlietgemeenten met elkaar op groene wijze te verbinden. Onze Vlietzone dient daarbij als pilot.

Het is een mooi en groen rapport geworden met echter een groot en onopgelost vraagstuk. De gemeente Den Haag zoekt ruimte voor zware industrie doordat Laak en Binckhorst voor woningbouw gebruikt gaan worden. Er zijn dus te weinig bedrijventerreinen beschikbaar voor zware bedrijvigheid met een hoge milieucategorie. En daardoor ligt nog steeds de focus op de Vlietzone. Ondanks onze jarenlange inzet is het nog steeds een transformatiezone. Er kan dus nog van alles ‘landen’. Er is echter een oplossing in de Haagse GAVI kavel. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

In de commissievergadering van de Provincie, bleek echter dat er veel steun is bij de fracties om de motie uit 2019 aan te houden en nog niet als afgedaan te beschouwen nu het rapport er ligt. De spagaat tussen bedrijvigheid met een hoge milieucategorie in de Vlietzone en een groene Vlietzone wordt absoluut onderkent. En dat om tot resultaat te komen, keuzes gemaakt moeten worden. Bovendien voelde wij ook dat er steun is voor gedeputeerde mevrouw A. Koning met het Toekomstbeeld Vlietzone resultaatgericht aan de slag te gaan en wordt benoemd dat gemeenten geen eilandjes zijn, maar onderdeel van een groter geheel. En de waarde van het gebied Vlietzone duidelijk wordt onderschreven en gesteund.

De planning is nu dat op de agenda van 1 februari een nieuwe motie in de Provinciale Staten vergadering ter stemming wordt aangeboden voor een vervolg op het rapport en bindende afspraken om de Vlietzone onderdeel te maken van een groene zone, Landschapspark Zuidvleugel.