Over de Vereniging Houdt Vlietrand Groen

Welkom op de website van de Vereniging Houdt Vlietrand Groen. De Vereniging stelt zich ten doel om het groene, landelijke, cultuurhistorische en open karakter van de Vlietzone te behouden en te versterken.

Algemene Ledenvergadering 2018

Onze leden zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering op 4 juni 2018 in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11, 2275 CZ Voorburg

De vergadering begint om 19:30 uur met de behandeling van de formele agendapunten.
Het jaarverslag kunt u hier lezen.

Vlaams-Nederlandse filosoof Paul Wouters over de Vlietzone

4 juni 2018 20.30 uur in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11, 2275 CZ Voorburg

Heli-haven: opnieuw luchthavenregeling

De Luchthavenregeling die in 2014 is vastgesteld maar niet in werking is getreden, verloopt in april 2018. De Provincie heeft noodgedwongen, een nieuwe procedure moeten starten. Daarmee wordt de regeling verlengd tot 2020.
Dit alles omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport nog steeds geen Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim heeft gegeven.

Heli-haven: overlast 27/28 augustus 2017

In het weekend van 26/27 augustus hebben we flink last gehad van 70 “commerciële/pretvluchten” van het Prins Clausplein richting Amsterdam. De vergunninghouder Heliplan had een ontheffing voor 48 vliegtuigbewegingen (VTB). Het werden er ca 70. De Milieudienst Rijnmond heeft voor deze overtreding van de vergunning een bestuurlijk handhavingstraject gestart.

Inhoud syndiceren