Overig nieuws

Nieuwe Omgevingswet

In 2021 gaan 26 bestaande wetten over ruimtelijke ordening naar 1 nieuwe Omgevingswet. Dit betekent vereenvoudigde regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het zal eenvoudiger zijn voor de initiatiefnemer van nieuwe ontwikkelingen. Houdt Vlietrand Groen is aan het bestuderen hoe de belangen van inwoners in de nieuwe wet gewaarborgd zullen worden. Met het samenvoegen van 26 wetten […]

Nieuwe Omgevingswet Meer lezen »

Nog meer leegstand?

Eenzijdige visie Plannen Bedrijvenpark Westvliet

De vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft forse kritiek op de plannen die Bedrijven Belang Westvliet en Bedrijven Investeringen Zone Westvliet aan de Haagse wethouder Saskia Bruines hebben aangeboden. De visie van deze ondernemersverenigingen rond bedrijventerrein Westvliet richten zich op een toekomstbestendig bedrijventerrein. Onderdeel van deze plannen zijn o.a. de mogelijke aanleg van een haven en

Eenzijdige visie Plannen Bedrijvenpark Westvliet Meer lezen »

Heli-haven: opnieuw luchthavenregeling

De Luchthavenregeling die in 2014 is vastgesteld maar niet in werking is getreden, verloopt in april 2018. De Provincie heeft noodgedwongen, een nieuwe procedure moeten starten. Daarmee wordt de regeling verlengd tot 2020. Dit alles omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport nog steeds geen Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim heeft gegeven. Heel belangrijk: Provinciale Staten heeft

Heli-haven: opnieuw luchthavenregeling Meer lezen »

Helicopterhaven bij de Windturbine in de Vlietzone?

Ook nog een helicopterhaven? Op 23 december 2016 kopte het Voorburgs Dagblad met “ook nog een helicopterhaven in dezelfde hoek als de windturbine”. Dat was heel slecht nieuws. Ook nog een helicopterhaven tegenover Oud Voorburg. Heel veel onrust onder onze leden in Oud Voorburg. Het waren antwoorden op vragen aan wethouder Bruines. We hebben contact

Helicopterhaven bij de Windturbine in de Vlietzone? Meer lezen »

Windturbine meldpunt klachten m.i.v. 1 januari 2017

Klachten windturbine We hebben contact gehad met de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Ook de windturbine van CEVA Logistics zal door ODH worden gecontroleerd. De ODH is het officiële meldpunt voor klachten waar inwoners van Haaglanden terecht kunnen met meldingen en milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De ODH controleert dan

Windturbine meldpunt klachten m.i.v. 1 januari 2017 Meer lezen »