ANBI

ANBI status

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).Dit betekent dat over schenkingen aan Houdt Vlietrand Groen geen schenkingsrecht verschuldigd is en dat over bedragen die de vereniging ontvangt bij testamentaire beschikkingen geen erfbelasting hoeft te worden betaald.
Leden of anderen die de vereniging bedenken met een gift kunnen het bedrag onder bepaalde voorwaarden in aftrek brengen voor hun Inkomstenbelasting.

Kamer van Koophandel V40413403
Bank NL 25 INGB 0007 2275 25
RSIN (fiscaal nummer) 8043 10 142

ANBI documenten

Statuten
Beleidsplan 2017-2020

Jaarverslagen en jaarrekeningen