Landschapspark Zuidvleugel/Toekomstbeeld Vlietzone

Rapport Toekomstbeeld Vlietzone

Rapport Toekomstbeelden Vlietzone is het eindresultaat van een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Den Haag, de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de stakeholders in de Vlietzone, waaronder Houdt Vlietrand Groen, opgesteld door Bureau BoschSlabbers. Provinciale Staten hadden Gedeputeerde Staten in 2019 hiertoe opgeroepen, met als basis een motie en amendement, geïnitieerd door

Rapport Toekomstbeeld Vlietzone Meer lezen »

Advies Landschapspark Zuidvleugel

In 2018 ontstond het idee van een Landschapspark Zuidvleugel bij de Provincie vanuit een idee van Harm Veenenbos. Het achterliggend idee is stadsranden van Vlietgemeenten met elkaar te verbinden in een parkachtige constructie. Stadsranden zijn nu vaak een soort afvalputje met bedrijvigheid, een gemeentewerf etc. En het gebied leent zich voor recreatie en verdient beter

Advies Landschapspark Zuidvleugel Meer lezen »