Nieuwe publicatie: Groenvisie Vlietzone/A4

Het leek eerst een zegen. Als gevolg van de economische crisis werden alle plannen van Den Haag om de Vlietzone vol te bouwen stopgezet. Met de publicatie van de Beheersverordening in december 2011 heeft het op een constructieve manier nadenken en discussiëren over een groene toekomst van de Vlietzone in Den Haag geen enkele politieke prioriteit meer. Waar blijft bijvoorbeeld de Nota van Uitgangspunten voor de Vlietzone?

Deze nieuwe publicatie van de Vereniging kan worden beschouwd als een nadere uitwerking van onze groene visie uit 2009. De Vereniging wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een realistisch beleidskader voor de lange termijn en voor het behoud van een groene Vlietzone.

De groene visie vindt u hier