Buitenplaats Eemwijk

Herontwikkeling Eemwijk

HVG heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Parkweg-Oosteinde. Dit is vooral relevant omdat het landgoed Eemwijk na de verkoop aan de firma Skagen in 2010 wordt herontwikkeld en het landgoed zowel aan het Oosteinde als langs de Vliet zeer gezichtsbepalend is.
In grote lijnen kunnen wij ons vinden in het bestemmingsplan maar in de zienswijze zetten we de puntjes op de i.
Verder maken we deel uit van de klankbordgroep Eemwijk, die door de gemeente Leidschendam-Voorburg is ingesteld.

De tekst van de zienswijze vindt u hier.

06-10-2011: Op 6 oktober werd een zeer druk bezochte informatieavond gehouden over het landgoed Eemwijk. Het landgoed is in 2010 verkocht aan projectontwikkelaar Skagen. Deze heeft tbv restauratie en herontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Ontwikkelingsmaatschappij Eemwijk, een joint venture van Provast uit Den Haag en Weboma uit Wateringen.
In een bijzondere landschapstuin liggen Huize Eemwijk, een portierswoning annex koetshuis, een monumentaal toegangshek (alle drie rijksmonument) en twee kantoorgebouwen uit de zeventiger en tachtiger jaren.
Eind 2011 hoopt de gemeente een concept ruimtelijk kader voor inzage klaar te hebben. Voordat kan worden gebouwd (er is op beperkte schaal nieuwbouw voor appartementen voorzien) dient het bestemmingsplan te worden aangepast.