A4/Vlietzone: van snippergroen naar groen icoon

Met financiele steun van Fonds 1818 en in samenwerking met het Haags Milieu Centrum heeft Houdt Vlietrand Groen een eigen groene visie op de Vlietzone ontwikkeld. Het plan is ontwikkeld door landschapsarchitect Freerk Kiesow. In zijn visie staan 4 bouwstenen voor een groene Vlietzone centraal:

• twee Randstad Groeniconen met een omvang van 60 resp. 80 ha
• landgoederenzone resp. buitenplaatsen met een omvang ca. 30 ha
• groene vestigingsmilieus met een omvang van ca. 34 ha en
• een nieuwe ecologische verbindingszone die de groeniconen ten
noorden en zuiden van de A12 met elkaar verbindt.

Ons plan was in oktober 2009 klaar en we hebben ruim aandacht gekregen van politici, ambtenaren en pers.
Voorafgaand aan de officiële presentatie zijn we druk bezig geweest het plan bij alle spelers “tussen de oren” te krijgen. In goed overleg en samen met het Haags Milieu Centrum hebben we veel gesprekken gevoerd met ambtenaren van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de Provincie.

In het kader van de door de gemeente Den Haag georganiseerde themabijeenkomsten inzake de Nota van Uitgangspunten Vlietzone heeft de vereniging de belangrijkste punten uit het plan in een handzame folder weergegeven. Deze is hier te downloaden.

Het volledige rapport is hier op te vragen: Van snippergroen naar groen icoon.