Planontwikkeling Vlietzone

Rapport Toekomstbeeld Vlietzone

Rapport Toekomstbeelden Vlietzone is het eindresultaat van een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Den Haag, de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de stakeholders in de Vlietzone, waaronder Houdt Vlietrand Groen, opgesteld door Bureau BoschSlabbers. Provinciale Staten hadden Gedeputeerde Staten in 2019 hiertoe opgeroepen, met als basis een motie en amendement, geïnitieerd door

Rapport Toekomstbeeld Vlietzone Meer lezen »

Wat speelt er momenteel rond de Vlietzone…

Buiten het plan Vlietweiden (zie elders op deze site) valt er nog meer te vertellen over ontwikkelingen die de Vlietzone raken. Begin november hebben we een bijpraat gehad met de Provincie. Onder andere over het voorgenomen regionale verkeersonderzoek. Waarom is dit nodig? Omdat de vurige wens bestaat de Westvlietweg verkeersluw te maken. Maar bij de

Wat speelt er momenteel rond de Vlietzone… Meer lezen »

Provincie: raakt Vlietzone beschermde status kwijt?

Eerder waren wij tevreden met het Provinciale beleid m.b.t. de Vlietzone – zoals vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie – waarin o.a. staat dat de Vlietzone zo groen mogelijk moet blijven. Ook de plannen van Den Haag om de watergebonden bedrijven – asfaltcentrale, betonbedrijven en de vuiloverslag – uit de Binckhorst te verplaatsen naar de Vlietzone

Provincie: raakt Vlietzone beschermde status kwijt? Meer lezen »

Gebiedsperspectief A4/Vlietzone

Heel verrassend verscheen medio juli een nota Gebiedsperspectief A4/Vlietzone: Kwaliteiten versterken, kansen behouden, dd. juni 2013. Deze nota is in juni in B&W van Den Haag vastgesteld en wordt na de zomer aan de gemeenteraad van Den Haag voorgelegd. Volgens de aanbiedingsbrief is “de nota het beleidskader op basis waarvan afgeweken kan worden van de

Gebiedsperspectief A4/Vlietzone Meer lezen »