Gebiedsperspectief A4/Vlietzone

Heel verrassend verscheen medio juli een nota Gebiedsperspectief A4/Vlietzone: Kwaliteiten versterken, kansen behouden, dd. juni 2013. Deze nota is in juni in B&W van Den Haag vastgesteld en wordt na de zomer aan de gemeenteraad van Den Haag voorgelegd.
Volgens de aanbiedingsbrief is “de nota het beleidskader op basis waarvan afgeweken kan worden van de beheersverordening.”

De nota is hier te vinden: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3330423/1/RIS260897_bijlage++Gebiedsperspectief+A4Vlietzone

De nota is noch in Den Haag noch in Leidschendam-Voorburg in enige commissie inhoudelijk behandeld maar is inmiddels ongewijzigd vastgesteld.

Wij hebben de commissieleden onze -stevige- reactie toegestuurd.
Maar ook onze reactie is dus niet besproken en hoeft nu door de gemeente Den Haag niet in behandeling te worden genomen. Een sterk staaltje van ondemocratisch handelen door onze bestuurders!

Voor onze zienswijze, klik hier.