Kritiek op ontwerpbestemmingsplan en MER RoBa

De vereniging Houdt Vlietrand Groen is niet tevreden met het ontwerpbestemmingsplan en de MER voor de Rotterdamsebaan.
De kritiek spitst zich toe op 3 punten:
1) tekortschietende motivering voor nut en noodzaak van de Rotterdamsebaan
2)beperkte flexibiliteit van de planbepalingen, waardoor maatregelen ten behoeve van een betere inpassing van de Rotterdamsebaan op voorhand onmogelijk worden
3)onsamenhangende visie op de ontwikkeling van de omgeving rondom de Rotterdamsebaan, waar de landgoederen Zeerust, Hoekenburg en Vredenburg deel van uit maken.

Op 17 juli is onze zienswijze ingediend. De tekst van de zienswijze vindt u hier.