Archief Rotterdamsebaan

Kritiek op ontwerpbestemmingsplan en MER RoBa

De vereniging Houdt Vlietrand Groen is niet tevreden met het ontwerpbestemmingsplan en de MER voor de Rotterdamsebaan. De kritiek spitst zich toe op 3 punten: 1) tekortschietende motivering voor nut en noodzaak van de Rotterdamsebaan 2)beperkte flexibiliteit van de planbepalingen, waardoor maatregelen ten behoeve van een betere inpassing van de Rotterdamsebaan op voorhand onmogelijk worden […]

Kritiek op ontwerpbestemmingsplan en MER RoBa Meer lezen »

HVG niet blij met 300+-variant

De afgelopen weken en maanden is er door HVG heel hard aan gewerkt om de besluitvorming rondom de Rotterdamsebaan te beïnvloeden. Monica Velu (voorzitter HVG), Mark Frima (bestuurslid bewonersvereniging Park Hoornwijck) en Rene de Groot (voorzitter bewonersvereniging Park Leeuwenbergh) hebben in diverse gremia ingesproken ten faveure van de lange tunnel. Helaas moet worden geconcludeerd dat

HVG niet blij met 300+-variant Meer lezen »