HVG niet blij met 300+-variant

De afgelopen weken en maanden is er door HVG heel hard aan gewerkt om de besluitvorming rondom de Rotterdamsebaan te beïnvloeden. Monica Velu (voorzitter HVG), Mark Frima (bestuurslid bewonersvereniging Park Hoornwijck) en Rene de Groot (voorzitter bewonersvereniging Park Leeuwenbergh) hebben in diverse gremia ingesproken ten faveure van de lange tunnel. Helaas moet worden geconcludeerd dat dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. In de gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk is gekozen voor de 300+-variant. Hoewel door diverse politici is gezegd dat we trots kunnen zijn op deze 300 meter extra tunnel, voelt dit niet als een overwinning omdat er nog steeds een enorme tunnelbank in de zuidelijke Vlietrand wordt neergelegd. Voorlopig moeten we deze besluitvorming toch als gegeven accepteren en wij zullen ons nu vooral concentreren op hoe deze tunnelbak zo optimaal mogelijk in de omgeving kan worden ingepast.

Lichtpuntjes bij de verdere besluitvorming zijn nog wel:

– de bovengrondse aansluiting op de Laan van Hoornwijck vormt nog een knelpunt
– de verwachte hoeveelheid fijnstof en er komt nog een MER
– de hoge kosten en het verwachte lage rendement van 42%
– de kritische houding van de PvdA in Den Haag

Voor de brief die door HVG naar de gementeraad is gestuurd, klik hier.

01-07-2012
De Vereniging heeft een zienswijze ingediend als reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Trechteringsdocument Rotterdamsebaan. De aanleg van deze weg kan in het geval van ongunstige beleidsbeslissingen negatieve consequenties hebben voor de leefbaarheid, het milieu en de omvangrijke groenkwaliteiten in de Vlietzone, hetgeen voor ons aanleiding is voor onderstaande reactie.