Nieuws

Plan Vlietweiden

Houdt Vlietrand Groen legt vaak contact met andere organisaties en overheden. Soms leidt dit tot interessante ontwikkelingen en in dit geval bleek de Algemene vereniging voor natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN) een heel mooi plan, Plan Vlietweiden. te hebben voor een deel van de Vlietzone. Een gebied van 20 hectare met nu een

Plan Vlietweiden Meer lezen »

Rapport Toekomstbeeld Vlietzone

Rapport Toekomstbeelden Vlietzone is het eindresultaat van een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Den Haag, de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de stakeholders in de Vlietzone, waaronder Houdt Vlietrand Groen, opgesteld door Bureau BoschSlabbers. Provinciale Staten hadden Gedeputeerde Staten in 2019 hiertoe opgeroepen, met als basis een motie en amendement, geïnitieerd door

Rapport Toekomstbeeld Vlietzone Meer lezen »

Wat speelt er momenteel rond de Vlietzone…

Buiten het plan Vlietweiden (zie elders op deze site) valt er nog meer te vertellen over ontwikkelingen die de Vlietzone raken. Begin november hebben we een bijpraat gehad met de Provincie. Onder andere over het voorgenomen regionale verkeersonderzoek. Waarom is dit nodig? Omdat de vurige wens bestaat de Westvlietweg verkeersluw te maken. Maar bij de

Wat speelt er momenteel rond de Vlietzone… Meer lezen »

Advies Landschapspark Zuidvleugel

In 2018 ontstond het idee van een Landschapspark Zuidvleugel bij de Provincie vanuit een idee van Harm Veenenbos. Het achterliggend idee is stadsranden van Vlietgemeenten met elkaar te verbinden in een parkachtige constructie. Stadsranden zijn nu vaak een soort afvalputje met bedrijvigheid, een gemeentewerf etc. En het gebied leent zich voor recreatie en verdient beter

Advies Landschapspark Zuidvleugel Meer lezen »

Woon-werkakkoord

Tussen de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk is een woon-werkakkoord afgesloten in 2020/21. Na de eerste light versie is in 2022 de min of meer definitieve versie verschenen, maar het wachten is nog op de agenda, waarin ook locaties worden aangegeven voor de verschillende plannen uit het akkoord. In het akkoord draait het

Woon-werkakkoord Meer lezen »

Nieuwe Omgevingswet

In 2021 gaan 26 bestaande wetten over ruimtelijke ordening naar 1 nieuwe Omgevingswet. Dit betekent vereenvoudigde regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het zal eenvoudiger zijn voor de initiatiefnemer van nieuwe ontwikkelingen. Houdt Vlietrand Groen is aan het bestuderen hoe de belangen van inwoners in de nieuwe wet gewaarborgd zullen worden. Met het samenvoegen van 26 wetten

Nieuwe Omgevingswet Meer lezen »

Nog meer leegstand?

Eenzijdige visie Plannen Bedrijvenpark Westvliet

De vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft forse kritiek op de plannen die Bedrijven Belang Westvliet en Bedrijven Investeringen Zone Westvliet aan de Haagse wethouder Saskia Bruines hebben aangeboden. De visie van deze ondernemersverenigingen rond bedrijventerrein Westvliet richten zich op een toekomstbestendig bedrijventerrein. Onderdeel van deze plannen zijn o.a. de mogelijke aanleg van een haven en

Eenzijdige visie Plannen Bedrijvenpark Westvliet Meer lezen »