Nieuwe Omgevingswet

In 2021 gaan 26 bestaande wetten over ruimtelijke ordening naar 1 nieuwe Omgevingswet. Dit betekent vereenvoudigde regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het zal eenvoudiger zijn voor de initiatiefnemer van nieuwe ontwikkelingen. Houdt Vlietrand Groen is aan het bestuderen hoe de belangen van inwoners in de nieuwe wet gewaarborgd zullen worden. Met het samenvoegen van 26 wetten worden bestaande procedures gericht op inspraak van inwoners vereenvoudigd, ingekort of geschrapt.
Alle gemeentes moeten in het kader van de omgevingswet een omgevingsvisie maken. De wet verplicht ook de provincies een omgevingsvisie voor de hele provincie te maken.

Door onze inspanningen zal nu door Gedeputeerde Staten het initiatief worden genomen om gezamenlijk met de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg en Rijswijk en de belanghebbenden in het gebied ene integraal gebiedsplan op te stellen voor de Vlietzone.

Vraag uzelf nog eens af: waarom ben ik eigenlijk geen lid van Houdt Vlietrand Groen, als u dat nog niet bent.