Woon-werkakkoord

Tussen de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk is een woon-werkakkoord afgesloten in 2020/21. Na de eerste light versie is in 2022 de min of meer definitieve versie verschenen, maar het wachten is nog op de agenda, waarin ook locaties worden aangegeven voor de verschillende plannen uit het akkoord.
In het akkoord draait het om aandacht voor economie en werkgelegenheid in de regio. Uiteraard voor Houdt Vlietrand Groen essentieel om deze samenwerking tussen gemeenten en provincie goed te monitoren waar het invloed op de Vlietzone en directe omgeving betreft.

Link:
https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/besluit/woon-werkakkoord-met-delft-den-haag-leidschendam-voorburg-en-rijswijk-durf-te-ki