Advies Landschapspark Zuidvleugel

In 2018 ontstond het idee van een Landschapspark Zuidvleugel bij de Provincie vanuit een idee van Harm Veenenbos. Het achterliggend idee is stadsranden van Vlietgemeenten met elkaar te verbinden in een parkachtige constructie. Stadsranden zijn nu vaak een soort afvalputje met bedrijvigheid, een gemeentewerf etc. En het gebied leent zich voor recreatie en verdient beter dan een, vaak, verrommeld gebied te zijn. Inmiddels is door een actie met een motie en amendement in de Provinciale Staten ‘onze’ Vlietzone uitgeroepen tot pilot van dit project. Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van Landschapspark Zuidvleugel. Het project is gelieerd aan het rapport Toekomstbeeld Vlietzone. Zie elders op de website.

Bekijk de PDF Advies Landschapspark Zuidvleugel