Wat speelt er momenteel rond de Vlietzone…

Buiten het plan Vlietweiden (zie elders op deze site) valt er nog meer te vertellen over ontwikkelingen die de Vlietzone raken. Begin november hebben we een bijpraat gehad met de Provincie. Onder andere over het voorgenomen regionale verkeersonderzoek. Waarom is dit nodig? Omdat de vurige wens bestaat de Westvlietweg verkeersluw te maken. Maar bij de Binckhorst is de wens een HOV (Hoogwaardig openbaar vervoer) verbinding aan te leggen, waarbij de Geestbrugweg verkeersluw moet worden of zelfs afgesloten. En dan komt er mogelijk juist meer verkeersdrukte op de Westvlietweg. Het onderzoek wordt ondersteunt door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor volgend jaar zomer is de verwachting de eerste resultaten te hebben.

Den Haag heeft vele wensen voor de Vlietzone en uitbreiding van het aantal sportveldenis zo’n wens. Ook op dit moment wordt gezocht naar een bureau die een verkenning uit kan voeren naar wat nodig is aan sportaccommodatie. Denk daarbij ook aan dubbelgebruik, dus samen een kantine of kleedkamer gebruiken, omdat de ene sportclub op een ander moment sport dan de ander.

Het nieuwe slibdepot wat in de Vlietzone zou komen is nog niet van de baan. Er is inmiddels toch vergunning verleent. Er blijkt geen reden een vergunning te weigeren, maar de Vlietzone is pilot of voorbeeldproject als deel van het toekomstige Landschapspark Zuidvleugel. Begrijpen doen wij deze beslissing dus niet. Vooral ook omdat er heel wat bezwaren bij de Omgevingsdienst Haaglanden waren binnengekomen.