Rapport Toekomstbeeld Vlietzone

Rapport Toekomstbeelden Vlietzone is het eindresultaat van een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Den Haag, de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de stakeholders in de Vlietzone, waaronder Houdt Vlietrand Groen, opgesteld door Bureau BoschSlabbers.
Provinciale Staten hadden Gedeputeerde Staten in 2019 hiertoe opgeroepen, met als basis een motie en amendement, geïnitieerd door de Vlietzoom Alliantie en Houdt Vlietrand Groen. Dit sluit aan op het idee van een stadslandschapspark (lees ook Landschapspark Zuidvleugel) waar ruimte voor wonen en werken, verkoeling, biodiversiteit, waterberging, sport en recreatie een grote rol moeten gaan spelen. Tot op heden is de gemeente Den Haag de enige die het rapport nog niet ondertekend heeft. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.
Link: