Beroep tegen vergunning biowarmte-installatie december 2012

Wij hebben beroep bij de Rechtbank aangetekend tegen het besluit van Geduputeerde Staten van Zuidholland om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een biowarmte-installatie aan het bedrijventerrein aan de Westvlietweg.

Wij vinden dat de omgevingsvergunning niet mag worden verleend, voordat er een risico-analyse heeft plaatsgehad, en een actueel bodemonderzoek is uitgevoerd. Bovendien is de geplande schoorsteen in strijd met de huidige Beheersverordening voor de Vlietzone.

Onze inspraakreactie vindt u hier.