Dynamiek van de Ongeordende Orde (2004)

Met veel plezier hebben we meegewerkt aan een Groene Visie op de Vlietrand. Het Haags Milieu Centrum (HMC) had subsidie gekregen van de gemeente Den Haag om een project uit te voeren met als doel het maken van een Groene Visie op de Vlietrand. Het HMC heeft ons uitgenodigd een wandeling te maken door de Vlietrand. In de herfst van datzelfde jaar zijn allerlei organisaties op gebied van groen en ruimte en bijen en bloemen en vogels, maar met als gemeenschappelijk belang een hart voor de Vlietrand, uitgenodigd voor een brainstormavond in het Wellant College. Daarna is het HMC aan de slag gegaan. Wij zijn erbij betrokken gebleven via de Klankbordgroep. Het was een genoegen om samen te werken met zoveel gemotiveerde mensen. Uiteindelijk heeft het HMC de visie gepubliceerd in het rapport “De dynamiek van de ongeordende orde“. Met gepaste trots kunnen we ook nog melden dat het HMC een prijs van de provincie Zuid Holland heeft gewonnen met die groene visie.

Het rapport vindt u hier