Beheersverordening Vlietzone

Op 22 december 2011 heeft de Haagse gemeenteraad ingestemd met de Beheersverordening voor de Vlietzone. Het is een globaal en op veel onderdelen sterk conserverende verordening om voor de komende jaren de Vlietzone te besturen.

De tekst en kaarten van de beheersverordening vindt u hier. niet gevonden

Onze zienswijze heeft geleid tot enkele aanpassingen in de ontwerp-beheersverordening:

– milieucategorie III zal worden gehanteerd voor alle bedrijvenlocaties, waar het tegenwoordig ook alleen maar III mag zijn
– contouren voor bestaande woonbestemmingen worden verduidelijkt
– kassenbouw is niet mogelijk