Route Trekfietstrace moet anders!

In 2009 heeft Den Haag besloten het Trekfietstrace aan te leggen. Dit beoogt een van het autoverkeer gescheiden fietsverbinding tot stand te brengen tussen Rotterdam en Den Haag via Ypenburg.

Onlangs heeft de gemeente een concept uitwerkingsplan gepubliceerd voor het deel van het trace dat door de Vlietzone loopt. Voor het uitwerkingsplan, klik hier. niet gevonden

De Vereniging Houdt Vlietrand Groen ondersteunt het initiatief van een regionale snelfietsverbinding van harte maar is niet blij met de gekozen route. Kritische vragen zijn er met name over:

• de planning van een regionale fietsroute met naar verwachting 4000 gebruikers per dag die heen en weer gaan over een route met te beperkte voorzieningen (o.a. Oude Tolbrug)
• diverse knelpunten op het vlak van verkeersveiligheid
• de effecten van het tracé op landschap, cultuurhistorie en op recreatieve voorzieningen in de rechtstreekse omgeving
• tegenstrijdigheden in het ontwerp met de plannen voor de Rotterdamsebaan.

De vereniging heeft hierover een zienswijze ingediend. Deze is hier te vinden.