Heli-haven: opnieuw luchthavenregeling

De Luchthavenregeling die in 2014 is vastgesteld maar niet in werking is getreden, verloopt in april 2018. De Provincie heeft noodgedwongen, een nieuwe procedure moeten starten. Daarmee wordt de regeling verlengd tot 2020.
Dit alles omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport nog steeds geen Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim heeft gegeven.

Heel belangrijk: Provinciale Staten heeft in 2014 besloten dat er een goed beeld moet komen van het effect van de heli-haven op de omgeving door minimaal een jaar te monitoren op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties. Deze monitoring zou beginnen na inwerkingtreding van de regeling.

Het bestuur van Houdt Vlietrand Groen heeft opnieuw een zienswijze ingediend.
Er zijn nieuwe planologische feiten: Den Haag wil een woontoren met 19 verdiepingen bouwen op 600 meter van de heli-haven. De windturbine langs de A4 is in de vorige procedure niet meegenomen. De helikopters moeten de snelwegen aanhouden.

Voor de zienswijze, klik hier.