Heli-haven: overlast 27/28 augustus 2017

In het weekend van 26/27 augustus hebben we flink last gehad van 70 “commerciële/pretvluchten” van het Prins Clausplein richting Amsterdam. De vergunninghouder Heliplan had een ontheffing voor 48 vliegtuigbewegingen (VTB). Het werden er ca 70. De Milieudienst Rijnmond heeft voor deze overtreding van de vergunning een bestuurlijk handhavingstraject gestart.