Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2023

Onze leden zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering op 18 oktober 2023 in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11, 2275 CZ Voorburg.
De vergadering begint om 19:30 uur met de behandeling van de formele agendapunten.
Het jaarverslag kunt u hier lezen.
De financiële stukken en het verslag van de vorige ledenvergadering zullen in Agora voor u klaarliggen.

Na de pauze, vanaf 20.30 uur presentatie Plan Vlietweiden van de AVN door Dick Ooms, voorzitter AVN