Algemene Ledenvergadering 2018

Onze leden zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering op 4 juni 2018 in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11, 2275 CZ Voorburg

De vergadering begint om 19:30 uur met de behandeling van de formele agendapunten.
Het jaarverslag kunt u hier lezen.
De financiële stukken en het verslag van de vorige ledenvergadering zullen in Agora voor u klaarliggen.