Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2019

Onze leden zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering op 28 oktober 2019 in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11, 2275 CZ Voorburg

De vergadering begint om 19:30 uur met de behandeling van de formele agendapunten.
Het jaarverslag kunt u hier lezen.
De financiële stukken en het verslag van de vorige ledenvergadering zullen in Agora voor u klaarliggen.