Bezwaar tegen windturbine in de Vlietzone vanaf 2012

Windturbine in de Vlietzone

De Vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft vanaf 2012 meteen bezwaargemaakt tegen de windturbine en heeft beroep aangetekend tot een met de Raad van State. Daarbij heeft de vereniging aansluiting gezocht bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

In maart 2012 werd bekend dat CEVA het plan had om een windturbine in de Vlietzone te plaatsen op het terrein Westvlietweg 7. De Provincie had in de nota Wervelender de Vlietzone aangewezen als onderzoeksgebied voor plaatsing van een windturbine. De opdrachtgever van CEVA wilde dat het bedrijf duurzamer ging werken en hierbij kwam dus een windturbine in beeld. Wethouder Baldewsingh van Den Haag hoopte op een aanzuigende werking van de ene windturbine. Zie ook het persbericht hierover op onze website.

Onze vereniging was verbaasd, vooral omdat Eneco eerder onderzoek gedaan had naar de mogelijkheden vijf turbines te plaatsen. Redenen waarom zij de locatie niet geschikt vonden waren onder andere: een beperkte opbrengst door gebrek aan voldoende wind op de locatie en te veel bewoners in de omgeving die last van geluid en slagschaduw konden krijgen.

De gemeente Den Haag keek en kijkt echter anders naar de locatie en ziet het als een bedrijventerrein, gelegen nabij de snelweg A4. Vlietrand Groen ziet het achterland, met een beschermd dorpsgezicht, kwetsbare flora en fauna en niet in de laatste plaats, omwonenden. Bovendien is de hoogte van de windturbine met zijn 150 meter in strijd met de Beheersverordening Vlietzone, die geldt als vigerend bestemmingsplan.

De Vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft meteen bezwaargemaakt tegen de windturbine en heeft beroep aangetekend tot een met de Raad van State. Daarbij heeft de vereniging aansluiting gezocht bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Uiteindelijk zijn in 2015 alle bezwaren ongegrond verklaard. Onlangs is de bouw gestart en binnenkort wordt de windturbine opgeleverd.

De Vereniging Houdt Vlietrand Groen is nadrukkelijk niet tegen windenergie, mits de locatie geschikt is voor windturbines. De keuze van Den Haag voor de Vlietzone acht de vereniging bizar juist nu windenergie op zee algemeen aanvaard en bewezen kosteffectief is. Met de Noordzee voor de deur is er geen enkele noodzaak voor Den Haag om de besturen en de burgers van buurgemeenten overlast te bezorgen.