Bouwplan Rustoord

Woonzorgcomplex Rustoord opening eind 2018?

Woningcorporatie Wooninvest heeft ons laten weten dat zij verwachten medio volgend jaar met de bouw te beginnen. De bouw zal ongeveer anderhalf jaar duren. Wooninvest heeft toegezegd de hekken recht te laten zetten en het gras te maaien. Bij ongeregeldheden op het bouwterrein van Rustoord kunt u bellen met Benjamin van Tiggelen van Wooninvest 070-301126 of mailen bt@wooninvest.nl.

In de periode 23 december 2015 t/m 8 februari 2016 heeft het nieuwe bestemmingsplan ter inzage gelegen en in die periode zijn er enkele beroepen ingediend. De Raad van State heeft nog geen zittingsdatum bepaald voor de behandeling van deze beroepen. Er is dan ook geen zicht op de welke termijn de bouw zou kunnen starten.

De Raad van State heeft op woensdag 7 oktober 2015 uitspraak gedaan in het beroep van enkele omwonenden. De Raad van State heeft op één onderdeel de omwonenden in het gelijk gesteld. Het besluit van de Raad van State betekent dat er voor dat onderdeel een nieuw besluit moet worden genomen. Voor de bouw van het nieuwe complex betekent de uitspraak een vertraging. Hoe lang daarmee de start van de werkzaamheden moet worden uitgesteld is nog niet bekend.

Zienswijze Rustoord

Het gaat op belangrijke onderdelen de verkeerde kant op met de nieuwbouw van Rustoord aan de Raadhuisstraat. Wij betreuren dat met het huidige ontwerp op een cruciale plek in het dorp geen poging wordt gedaan om tot een versterking van het karakteristieke dorpsbeeld te komen. De voorgestelde bebouwing heeft een vrij massieve uitstraling die leidt tot een aantasting van het dorpsgezicht. Ook vanaf de Vlietkant zal het gebouw als lomp en massief ervaren worden. Wij vinden het jammer dat in het nieuwe bouwplan geen paviljoen of serre is opgenomen (hetgeen in het vorige ontwerp van 2008 wel het geval was) waar dit juist een speels onderdeel had kunnen zijn.

Voor de zienswijze, klik hier.