STOP Helihaven Prins Clausplein

Helihaven: hoorzitting Adviescommissie gemeente Den Haag

De datum voor de hoorzitting is uitgesteld naar 14 oktober 2016.

Helihaven: omgevingsvergunning verleend

Inmiddels heeft de gemeente Den Haag een omgevingsvergunning verleend. Daartegen is door de Vereniging Heliniet bezwaar ingediend. Op 28 september wordt het bezwaar behandeld door de adviescommissie Bezwaarschriften van de Gemeente Den Haag.

Heliniet wordt inmiddels gesteund door Mr. Michel Plug van EBH Elshof Advocaten uit Delft. Vanaf nu zal professionele bijstand nodig zijn en daarom roepen we op lid te worden van de Vereniging Heliniet of een donatie te doen. Voor meer informatie www.heliniet.nl

Helihaven: Luchthavenregeling op 14 oktober vastgesteld.

De luchthavenregeling is op 14 oktober 2015 vastgesteld. Maar wel met de nodige beperkingen. Door een flink aantal aanvullende eisen is de initiatiefnemer (Heliplan) aanzienlijk beperkt in zijn mogelijkheden. Een domper voor de initiatiefnemer Heliplan.
Zo is het aantal van 400 vluchten beperkt tot een maximum van 10 per dag en alleen tussen 07:00 uur en 19:00 uur en commerciële vluchten zijn uitgesloten. Er zal een klachtenregeling moeten komen en voor 1 april 2018 een evaluatie ten aanzien van luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersveiligheid en de economische gevolgen in Haaglanden. Ook een onderzoek naar locaties in de regio’s Haaglanden en Rijnmond die geschikt zijn voor de ontwikkeling van een helihaven.
Tot op heden is de luchthavenregeling niet bekend gemaakt. In beroep gaan bij de Raad van State is daarom nog niet aan de orde. Voor zover ons bekend heeft de gemeente Den Haag nog geen tijdelijke ontheffing voor een omgevingsvergunning verleend. We hebben regelmatig contact met de Stichting Heliniet en de statenleden die onze belangen hebben meegewogen bij het debat in Provinciale Staten.

Helihaven: hoorzitting en inhoudelijke behandeling door Statencommissie Verkeer en Milieu

Op 30 september was er een hoorzitting waar de indieners van zienswijzen hun zienswijzen konden toelichten aan de Commissieleden. Onze vereniging heeft daar aan deelgenomen. Evenals de Vereniging Heliniet en Wijkvereniging Oud Voorburg. Op 7 oktober is de eventuele komst van de helihaven inhoudelijk behandeld door de Statenleden.De grootste politieke partijen zijn voor de komst van de helihaven, maar het is nog lang niet zeker dat de meerderheid vóór zal stemmen.

Helihaven: inloopbijeenkomst 8 april 2015

De gemeente Den Haag heeft de noodzakelijke ontheffing van het bestemmingsplan al in werking gezet. Bewoners niet op de hoogte, net zo min als de gemeenteraad.
De Provincie heeft onze zienswijzen nog niet beantwoord en het is dus nog niet door de leden van Provinciale Staten behandeld.
Nu hebben de bewonersorganisaties en de natuur- en milieuorganisaties een uitnodiging ontvangen van de Stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg voor een inloopbijeenkomst op 8 april 2015, tussen 17:00-19:00 uur, op het Gavi-terrein. Zie hier de uitnodiging hier. en de routekaart hier.
Voor meer informatie www.heliniet.nl

Helihaven 375 zienswijzen ingediend

Maar liefst 375 mensen/organisaties hebben een zienswijze ingediend over de komst van een nieuwe commerciële helihaven bij het Prins Clausplein in Den Haag.
Aan de hand van de zienswijzen geeft het provinciebestuur advies aan Provinciale Staten. Die beslissen of de vergunning er komt. De Stichting Heliniet www.heliniet.nl heeft de Statenleden uitgenodigd voor een gesprek en een bezoek aan de locatie voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu op 4 februari 2015.

Voor onze zienswijze, klik hier.

Helihaven aan de Spoorlaan bij Prins Clausplein. HeliPlan V.O.F. vergunning voor 800 vliegbewegingen per jaar. U kunt BEZWAAR maken.

De provincie heeft een ontwerpbeschikking gepubliceerd waarmee een helihaven en 800 vliegbewegingen mogelijk worden gemaakt. Helikopters veroorzaken geluidsoverlast, milieuschade en veiligheidsrisico’s. Onze vereniging is tegen commercieel gebruik waar einigen nut van hebben en zeer velen last.
Tot 31 december 2014 kunt u bezwaar maken tegen de komst van die 400 helikopters.
Voor meer informatie zie www.heliniet.nl

Voor een voorbeeld bezwaarschrift/zienswijze klikt u hieronder.
Voor de zienswijze, klik hier.